Buy the family ticket [2 Adults+ 2 child] ONSITE and ONLINE

Donation

Als donateur heeft u een bijzondere relatie met het museum en draagt u bij aan het behoud van de unieke collectie. 

Met elke bijdrage, groot of klein, geef je het museum de kans om te ontwikkelen en relevant te blijven voor toekomstige generaties.  


Fiscaal voordeel

Het Missiemuseum is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Elke schenking komt volledig ten goede aan het museum. Voor de schenker is de ANBI-status van het museum fiscaal voordelig: je krijgt mogelijk een deel van jouw gift terug van de Belastingdienst. Meer informatie over de fiscale mogelijkheden vind je hier.

Het Missiemuseum heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). ANBI-instellingen kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij onder meer schenkingen en erven. Donateurs van culturele ANBI's hebben een extra belastingvoordeel: een belastingplichtige mag in de inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aanmerking nemen voor de giftenaftrek.
 


RSIN/fiscaalnummer: 8554 65 086
Inschrijving Kamer van Koophandel nummer: 639 490 32
Bankrelatie: NL82RABO 015 054 966